BẮC CẠN

Đại lý cấp 1 (5)

 • DẦN HƯỞNG
  Liên hệ: Chu Thị Hưởng
  Đại lý cấp: 1
  0904.871.452
  Tổ 8,P.Minh Khai, TX Bắc Kạn
 • LỊCH HÒA
  Liên hệ: Hà Hữu Lịch
  Đại lý cấp: 1
  02813.873.370
  Tổ 9 B, P. Đức Xuân, TX Bắc Kạn
 • BA LUYẾN
  Liên hệ: Ma Thị Luyến
  Đại lý cấp: 1
  0169.613.2286
  Tổ 8-TT Chợ Rã – Ba Bể
 • C.TY KS ĐỒNG NAM
  Liên hệ: Lăng Thị Lan
  Đại lý cấp: 1
  01688.747.447
  Tổ 11 B, tt Bằng Lũng, Chợ Đồn
 • CỬA HÀNG VLXD TOẢN CHINH
  Liên hệ: Triệu Thị Chinh
  Đại lý cấp: 1
  0943.734.354
  Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm