Cúp thương hiệu Đại Việt hội nhập Asean và Quốc Tế

Năm 2013, Công ty cổ phần Gốm Đất Việt và Công ty cổ phần Gạch ngói Đất Việt đã “vượt khó, thoát hiểm” đạt nhiều thành tựu mới trong SXKD, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức cùng kỳ. Đặc biệt, công tác xuất khẩu tăng 230% so với năm 2012. Đến nay, sản phẩm Gốm Đất Việt đã hiện diện tới 30 quốc gia và vùng lãnh thổ năm châu.

imgc386

Vừa qua tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam, và sự bảo trợ của Bộ công thương, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam , Hiệp hội doanh nghiệm vừa và nhỏ Việt Nam. Công ty cổ phần Gốm Đất Việt đã vinh dự nhận Cúp Thương Hiệu Đại Việt hội nhập Asean và Quốc Tế 2013.