FILL IN YOUR INFORMATION

TRỤ SỞ CHÍNH

Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh, Việt Nam.

info@terracotta.vn

PHÒNG KINH DOANH

GẠCH ỐP LÁT COTTO:

+84 2033 598 989
info@terracotta.vn

NGÓI & GẠCH XÂY:

+84 2033 598 999
info@terracotta.vn

PHÒNG XUẤT KHẨU

+84 888 699 888

Mobile/Whatsaap/Wechat
+84 984 622 863 (Jetli Tran)
+84 975 236 846 (Ricky Nguyen)
+84 1695 315 362 ( Cedric Phan)
+84 904 494 811 (Sarah Bui)
Email: info@terracotta.vn