Gốm Đất Việt lần thứ 2 liên tiếp vinh dự nhận được giải thưởng Sao Vàng Đất Việt

Ngày 4/10/2015 vừa qua, tại Hà Nội, Gốm Đất Việt vinh dự nhận giải thưởng “Sao Vàng đất Việt 2015” cho những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu . Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Gốm Đất Việt vinh dự nhận được giải thưởng Sao Vàng Đất Việt.

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là giải thưởng có qui mô, tầm ảnh hưởng và uy tín trong hệ thống các giải thưởng về thương hiệu do TW Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng TW Hội Doanh nghiệp trẻ trao tặng, dành cho các thương hiệu tiêu biểu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Những Doanh nghiệp được bình chọn là đại diện tiêu biểu cho Ngành, đảm bảo tính minh bạch; doanh số, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; tốc độ tăng trưởng doanh số; bảo đảm tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp, đóng góp cho xã hội.

Ông Đồng Đức Chính – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám Đốc công ty thay mặt ban lãnh đạo công ty lên nhận giải thưởng