NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC BÀ NGUYỄN THỊ DOAN VỀ THĂM GỐM ĐẤT VIỆT

Thứ 2, ngày 06/02/2017 cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ Phần Gốm Đất Việt và Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Đất Việt đã vinh dự được tiếp đón Nguyên Phó Chủ Tịch Nước Bà Nguyễn Thị Doan về thăm quan hoạt động sản xuất kinh doanh của 2 Công ty.

Tiếp đón Nguyên Phó Chủ tịch Nước đoàn đại biểu  của Gốm Đất Việt gồm có:

-Ông Nguyễn Quang Mâu -Anh Hùng Lao Động- Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

-Ông Trần Duy Hưng-Nguyên Bí Thư Tinh Quảng Ninh- Cố Vấn Hội Đồng Quản Trị

-Ông Nguyễn Quang Toàn-Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Đất Việt

-Ông Đồng Đức Chính- Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Gốm Đất Việt

Trong chương trình, Nguyên Phó Chủ Tịch Nước Bà Nguyễn Thị Doan đã đi tham quan khu sản xuất tại 2 nhà máy của 2 công ty, nhà ăn của cán bộ công nhân viên và đặc biệt nhà trẻ giành riêng cho con em cán bộ của Gốm Đất Viêt.

Kết thúc chương trình, Bà Nguyễn Thị Doan đã cùng với đoàn đại biểu của 2 công ty  trồng cây xanh kỉ niệm trong khuôn viên 2 nhà máy.