NGÓI NÓC TO TRÁNG MEN

Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm : code M7
Kích thước : 340 x 170 x 15 mm (mm)
Cân nặng: 3.00 Kg/viên
Màu sắc: Ngói tráng men màu đỏ