GẠCH MÀU CHOCOLATE

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm : DV04S

Kích thước(mm) :
DV04L3: 300x300x13,
DV04L4: 400x300x14,
DV04L5: 500x300x14

Khối lượng (Kg/Viên – Kg/pc):
3; 4,5; 5
Màu sắc:
Sô Cô La- Chocolate