GẠCH BẬC THỀM MÀU KEM (CAPPUCCINO)

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm : DV04C

Kích thước (mm) :
DV04L3: 300x300x13,
DV04L4: 400x300x14,
DV04L5: 500x300x14

Khối lượng (Kg/Viên – Kg/pc):
3; 4,5; 5
Màu sắc:
Kem – Cappuccino