Gạch tấm ốp màu đỏ đậm

Gạch tấm ốp màu đỏ đậm
Kích thước (mm): 594x304x18; 1194x304x18
Khối lượng (kg/v): 5,6; 11
Số lượng sử dụng (v/m2): 5,5; 2,8