GẠCH TẤM ỐP HÀN QUỐC MÀU SOCOLA (CHOCOLATE)

Gạch tấm ốp màu Chocolate
Kích thước (mm): 594x304x16
Khối lượng (kg/v): 5,6
Số lượng sử dụng (v/m2): 5,5

Mô tả

gfdgdgsrewwradsdfdf