GẠCH THẺ MÀU ĐỎ NHẠT(LIGHT RED)

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm DV01L
Kích thước:
DV01L1: 240x 60 x9,
DV01L2: 240x68x9

Khối lượng(Kg/Viên – Kg/pc):
0,26; 0,3

Màu sắc:
Đỏ nhạt