GẠCH THẺ MÀU ĐỎ THẪM(BURGUNDY)

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩmDV01B
Kích thước :
DV01L1: 240x 60 x9,
DV01L2: 240x68x9

Khối lượng (Kg/Viên – Kg/pc):
0,26; 0,3

Color:
Đỏ thẫm