GẠCH THẺ MÀU KEM (CAPPUCCINO)

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm  DV01C
Kích thước :
DV01L1: 240x 60 x9,
DV01L2: 240x68x9

Khối lượng (Kg/Viên – Kg/pc):
0,26; 0,3

Màu sắc:
Kem (Cappuccino)