NGÓI HÀI CỔ

Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm  M05
Kích thước  200 x 1500 x 15 (mm)
Cân nặng 0.9 Kg/viên
Màu sắc  Đỏ