NGÓI MŨI SÒ

Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm M06
Kích thước 250 x 150 x 12 (mm)
Cân nặng 1.0 Kg/viên
Màu sắc  Đỏ