NGÓI NÓC TO

Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm M7
Kích thước  340 x 170 x 15 mm (mm)
Cân nặng  3.00 Kg/viên
Màu sắc  Đỏ