ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 – CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GỐM ĐẤT VIỆT

10h00 sáng ngày 15/01/2019 cùng với đại hội Cổ Đông Thường Niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Gốm Đất Việt, Công ty Cổ Phần Kinh Doanh – XNK Gốm Đất Việt cũng đã tổ chức  Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019.

Đại hội tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

Tham ra đại hội 100% các cổ đông đã về tham dự đầy  đủ và thống nhất cao về chủ chương kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đông triều ngày 15/01/2019

Gomdatviet/ terracotta tile/ thương hiệu quốc gia/ gạch ngói đất sét nung cao cấp không rêu mốc.