BẮC GIANG

Đại lý cấp 1 (8)

 • HẢI DUNG
  Liên hệ: Hoàng K. Dung
  Đại lý cấp: 1
  0983.587.262
  Đường Lê Lai – tp Bắc Giang
 • LẠI TÂM
  Liên hệ: Nguyễn Văn Lại
  Đại lý cấp: 1
  0983.880.274
  tt Kép – Lạng Giang
 • VĂN QUÂN
  Liên hệ: Dương v. Quân
  Đại lý cấp: 1
  0913.048.535
  Hoàng An – Hiệp Hòa
 • ĐẠI THÀNH
  Liên hệ: Nguyễn V. Chúc
  Đại lý cấp: 1
  0946.649.692
  Đồi Ngô – Lục Nam
 • TIẾN OANH
  Liên hệ: Chu Việt Tiến
  Đại lý cấp: 1
  0982177659
  tt Sàn – Lục Nam
 • TÂN LỘC
  Liên hệ: Nguyễn Q Tuấn
  Đại lý cấp: 1
  0912.516.235
  Ngọc Tân – Tân Yên
 • QUÂN BÌNH
  Liên hệ: Nguyễn Thị Bình
  Đại lý cấp: 1
  0912.609.189
  tt Chũ – Lục Ngạn
 • KHÁNH HUỆ
  Liên hệ: Nguyễn V. Ninh
  Đại lý cấp: 1
  0916.048.528
  tt Neo – Yên Dũng

Đại lý cấp 2 (30)

 • NAM BỘ
  Liên hệ: Nguyễn Thị Bộ
  Đại lý cấp: 2
  02403.557.441
  941 Lê Lợi – Ngã Ba Kế – TP Bắc Giang
 • VIỆT TÌNH
  Liên hệ: Nguyễn Văn Tình
  Đại lý cấp: 2
  02403.680.083
  Ga Phố Tráng – Phi Mô – Lạng Giang
 • GIỚI HẰNG
  Liên hệ: Tạ Thị Hằng
  Đại lý cấp: 2
  0985.936.523
  TT Vôi – Lạng Giang
 • HÒA BÌNH
  Liên hệ: Ngô Thị Hòa
  Đại lý cấp: 2
  0974.498.461
  Tân Dĩnh – Lạng Giang
 • MINH LIÊN
  Liên hệ: Đỗ văn Minh
  Đại lý cấp: 2
  0976.838.497
  Cầu Đen – Quang Thịnh – Lạng Giang
 • TẠO THANH
  Liên hệ: Đoàn Thị Thanh
  Đại lý cấp: 2
  02403.636.826
  Khu Cầu Lường – Quang Thịnh – Lạng Giang
 • ĐỊNH LUYẾN
  Liên hệ: A.Định
  Đại lý cấp: 2
  0984.213.339
  Tân thành – Tân Hưng – Lạng Giang
 • BA THUẤN
  Liên hệ: Nguyễn Quy Ba
  Đại lý cấp: 2
  0977.490.648
  Tân Thịnh – Lạng Giang
 • ĐỨC PHÚC
  Liên hệ: A.Phúc
  Đại lý cấp: 2
  0915.837.146
  Thanh Bình – Tân Thịnh – Lạng Giang (Đường Bố Hạ)
 • TOÁN THẢO
  Liên hệ: Phương Thảo
  Đại lý cấp: 2
  0986.711.837
  Ga sen Hồ -Hoàng Ninh – Việt Yên
 • XUÂN TÂM
  Liên hệ: Vũ Văn Sơn
  Đại lý cấp: 2
  01666.753.046
  Khu 2 -TT Nếnh – Việt Yên
 • HUY HIỆU
  Liên hệ: Hoàng Văn Hân
  Đại lý cấp: 2
  0985.817.393
  Dốc Hà – Việt Tiến – Việt Yên
 • ĐL HUY TUYẾN
  Liên hệ: Ngô Quang Huy
  Đại lý cấp: 2
  0977.479.872
  Phố Hoa – Bắc Lý – Hiệp Hòa
 • CH LAN THỊNH
  Liên hệ: Nguyễn Văn Thịnh
  Đại lý cấp: 2
  0164.393.5660
  Phố Thắng – TT Thắng – Hiệp Hòa
 • THƯỚC NHUNG
  Liên hệ: Vũ Ngọc Thước
  Đại lý cấp: 2
  0915.104.461
  Đông Phú – Lục Nam
 • CH HẠNH NGUYÊN
  Liên hệ: Thân Thị Nguyên
  Đại lý cấp: 2
  0984.515.180
  Ngã 3 Chằm cũ – Tiên Hưng – Lục Nam
 • CH HOA BA
  Liên hệ: Nguyễn Thị Hoa
  Đại lý cấp: 2
  0240.3884.631
  Thị Tứ Bảo Sơn – Lục Nam
 • GIANG TUYẾT
  Liên hệ: Trần Văn Giang
  Đại lý cấp: 2
  0984.017.960
  Đầu cầu Lục Nam – THị Trấn Lục Nam
 • QUYẾN HƯỜNG
  Liên hệ: Nguyễn Văn Quyến
  Đại lý cấp: 2
  02403.884.255
  200 Phố Thanh Xuân – TT Đồi Ngô – Lục Nam
 • THUYẾT HÁT
  Liên hệ: Nguyễn Văn Thuyết
  Đại lý cấp: 2
  0977.757.234
  Ngã Tư Thân – Lục Nam
 • TUẤN PHÁT
  Liên hệ: A.Tuấn
  Đại lý cấp: 2
  0972.176.455
  Buộm – Thanh Lâm – Lục Nam
 • HOÀN HIỂN
  Liên hệ: Thân Công Hoàn
  Đại lý cấp: 2
  0976.076.299
  Cầu Trản – Lam Cốt – Tân Yên
 • ĐL MƯU THỦY
  Liên hệ: Trần Quý Mưu
  Đại lý cấp: 2
  0975.330.669
  Thị Trấn Nhã Nam – Tân Yên
 • ĐL TUYÊN QUYỀN
  Liên hệ: Hà Văn Tuyên
  Đại lý cấp: 2
  0912.202.629
  Dốc Đanh – Tân Trung – Tân Yên
 • ĐL TRƯỜNG LÃNG
  Liên hệ: Lương Văn Trường
  Đại lý cấp: 2
  0240.3578.015
  Xóm Quất – Hợp Đức – Cao Thượng – Tân Yên
 • YẾN NGHĨA
  Liên hệ: Lê Văn Nghĩa
  Đại lý cấp: 2
  0912.436.063
  TT Cao Thượng – Tân Yên
 • PHƯƠNG OANH
  Liên hệ: Vũ Thị Oanh
  Đại lý cấp: 2
  0972.299.055
  Khu Trần Phú – TT Chũ – Lục Ngạn
 • PHƯỢNG ĐÀO
  Liên hệ: Chị Huyền
  Đại lý cấp: 2
  0983.728.535
  Phố Kim – Phượng Sơn – Lục Ngạn
 • HỌC THOA
  Liên hệ: Nguyễn Hữu Học
  Đại lý cấp: 2
  01697.967.620
  TT Thanh Sơn – Sơn Động
 • HẰNG MẾN
  Liên hệ: Nguyễn Thị Mến
  Đại lý cấp: 2
  0984.091.166
  Xóm 1 Hòa Bình – TT Hạ – Yên Thế