Giỏ hàng

Tin tức

ANH HÙNG LAO ĐỘNG NGUYỄN QUANG MÂU ĐÓN NHẬN DANH HIỆU GIÁO SƯ DANH DỰ CỦA VIỆN ĐẠI HỌC KỶ LỤC THẾ GIỚI
CHỦ TỊCH PHAN XUÂN DŨNG (VUSTA) BIỂU DƯƠNG NHỮNG THÀNH TỰU CỦA TỔ HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM ĐẤT VIỆT
Tổ hợp Gốm Đất Việt tổ chức lễ trao thưởng cho con em CBCNV có thành  tích học tập tốt
AHLĐ Nguyễn Quang Mâu phát biểu tại hội thảo khoa học
Tổ hợp Gốm Đất Việt vinh dự tham dự Hội nghị Xúc tiên đầu tư (ABAC III) tỉnh Quảng Ninh 2022
Tổ hợp Gốm Đất Việt tham gia tài trợ áo cho Giải bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng
Gốm Đất Việt nhận Bằng bảo trợ của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam
Gốm Đất Việt - khát vọng vươn xa và những hoạt động vì cộng đồng xã hội
TS.AHLĐ Nguyễn Quang Mâu – Trí thức Khoa Học Công Nghệ tiêu biểu năm 2022
1 2 3 9