EnglishVietnamese

Ngày 14/01/2010

Hoàn thiện lắp đặt dây chuyền số 1 và tiến hành sản xuất thử nghiệm sản phẩm Gạch Cotto.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
02033.598.989
Facebook Zalo Youtube Messenger