Chứng nhận doanh nghiệp và công nghệ

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ: (Danh mục 52 sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ kèm theo)

độc quyền

Gốm Đất Việt là Doanh nghiệp KH&CN đầu tiên của ngành đất sét nung Việt Nam; Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung có nhiều bằng độc quyền giải pháp hữu ích nhất Việt Nam; Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng công nghệ nghiền khô trên lò nung tuynel đầu tiên tại Việt Nam; Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói tráng men: Phun men từ sản phẩm mộc nung một lần trên lò Tuynel đầu tiên tại Việt Nam; đơn vị sở hữu máy nhào đùn liên hợp dùng để tạo hình sản phẩm bằng phương pháp đùn dẻo từ phối liệu đất sét lớn nhất Việt Nam và doanh nghiệp có máy nghiền phối liệu siêu mịn dùng cho sản xuất gạch Cotto đầu tiên tại Việt Nam.

Giay Chung Nhan 01

NGÓI TRÁNG MEN MÀU VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM NGÓI TRÁNG MEN MÀU

Cấp theo Quyết định số: 74436 / QĐ – SHTT, ngày: 22/10/2018 Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (Hiệu lực bảo hộ cần duy trì hàng năm).

HỆ THỐNG THU HỒI NHIỆT VÀ QUY TRÌNH THU HỒI NHIỆT SỬ DỤNG HỆ THỐNG NÀY

Cấp theo Quyết định số: 106645 / QĐ – SHTT, ngày: 27/11/2019 Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (Hiệu lực bảo hộ cần duy trì hàng năm).

MÁY SẢN XUẤT NGÓI TỰ ĐỘNG

Cấp theo Quyết định số: 42269 / QĐ – SHTT, ngày: 28/05/2019 Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (Hiệu lực bảo hộ cần duy trì hàng năm).

NGÓI TRÁNG MEN MÀU VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM NGÓI TRÁNG MEN MÀU

Cấp theo Quyết định số:  74436 / QĐ – SHTT, ngày: 22/10/2018 Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (Hiệu lực bảo hộ cần duy trì làng năm).

SẢN PHẨM NGÓI VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM NGÓI NÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN KHÔ

Cấp theo Quyết định số: 53903 / QĐ – SHTT, ngày: 03/07/2019 Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (Hiệu lực bảo hộ cần duy trì hàng năm).

THÀNH TỰU

DAT VIET TILE JOINT STOCK COMPANY

for
Being a science and technology company with on-site and large reserve of clay source. The company utilizes the most patents and useful solutions in the field of baked clay tiles.

VIETNAMESE CERAMIC JOINT STOCK COMPANY

for
Being a manufacturer of the largest ultra-fine Cotto tile in the world (with the size of 2.600mm x 600mm)

Đơn vị sản xuất sản phẩm gạch ốp lát Cotto siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam

Đơn vị sở hữu dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Cotto đùn dẻo từ đất nung vượt công xuất thiết kế cao nhất tại Việt Nam

Đơn vị sản xuất sản phẩm gạch ốp lát Cotto men có nhiều chủng loại kích thước, và màu sắc nhất tại Việt Nam

Đơn vị sản xuất sản phẩm gạch Cotto siêu mịn có kích thước lớn nhất tại Việt Nam với công nghệ nghiền khô, đùn dẻo, sấy nung nhanh

Đơn vị sản xuất viên gạch Cotto men có kích thước lớn nhất Việt Nam với công nghệ nghiền khô, đùn dẻo phủ men màu, sấy nung nhanh

Đơn vị sản xuất gạch ngói đất sét nung có nguồn nguyên liệu đất sét tại chổ, cận kề nhà máy, chất lượng tốt với trữ lượng lớn nhất Việt Nam

Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung đầu tiên tại Việt Nam sáng chế và áp dụng thành công hệ thống cái, vận chuyển, chia, sắp xếp, hút và ngp phôi tự động vào máy dập sản xuất sản phẩm ngói 2N/m

Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung đầu tiên tại Việt Nam sáng chế và áp dụng thành công máy dập, cát pavia tự động sản xuất ngói lợp ngói trang trí

Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung cung cấp sản phẩm ngói lợp phục VỤ tại nhiều công trình tâm linh nhất Việt Nam (từ năm 2018 đến nay)

Đơn vị sản xuất gạch ngói đất sét nung có nguồn nguyên liệu đất sét tại chỗ , cận kề nhà máy , chất lượng tốt với trữ lượng lớn nhất Việt Nam

Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói ứng dụng nhiều bằng độc quyền giải pháp hữu ích nhất với hệ thống 9 hồ điều hòa quanh năm và nhiều cảnh quan tại nhà máy để phục vụ công tác bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung cung cấp sản phẩm ngói lợp phục VỤ tại nhiều công trình tâm linh nhất Việt Nam (từ năm 2018 đến nay)

Đơn vị sản xuất gạch ngói đất sét nung có nguồn nguyên liệu đất sét tại chỗ , cận kề nhà máy , chất lượng tốt với trữ lượng lớn nhất Việt Nam

Doanh nghiệp sản xuất gạch ngói ứng dụng nhiều bằng độc quyền giải pháp hữu ích nhất với hệ thống 9 hồ điều hòa quanh năm và nhiều cảnh quan tại nhà máy để phục vụ công tác bảo vệ môi trường