Thông Báo Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2018

Công ty Cổ phần Kinh doanh – Xuất Nhập khẩu Gốm Đất Việt xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông thường niên  2018 như sau:

-Thời gian: 10h00, thứ 5, ngày 06 tháng 12 năm 2018 (1/2 ngày).

-Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Kinh doanh – Xuất Nhập khẩu Gốm Đất Việt, xã Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Thư mời họp, tài liệu họp và các thông tin khác sẽ được Công ty gửi trực tiếp tới Quý cổ đông.

Trân trọng!