(Tiếng Việt) ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 – CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU GỐM ĐẤT VIỆT

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.