(Tiếng Việt) Gốm Đất Việt tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.